Den ständiga räkenskapen

Imâm Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade:

”Ahmad rapporterade att al-Hasan al-Basrî sade:

”Det finns inte en troende utan att han ställer sig själv inför räkenskap; ”Varför talade jag? Varför åt jag? Varför drack jag?” Syndaren går däremot rakt fram och ställer inte sig själv inför räkenskap.”1

Den troende rannsakar alltid avsikten bakom det han gör och det han lämnar. Syndaren bryr sig inte om vad han har gjort.

1Ighâthat-ul-Lahfân (1/60).