Den som vill ha sanningen hittar sanningen och sanningens folk

Fråga: Hur kan vi känna igen gruppen som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade följer sanningen? Hur kan vi vet vilka som är detta samfunds lärda?

Svar: Genom kriteriet som jag nämnde för er:

”De som är upprättade på det jag och mina följeslagare är upprättade på idag.”

”Håll därför fast vid min Sunnah och mina renläriga och vägledda kalifers Sunnah.”

Den som följer sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och de renläriga och vägledda kalifernas Sunnah följer – om Allâh vill – sanningen. Det är det korrekta kriteriet. Det är inte dolt för någon annan än den som förblindas av Allâh. Den som söker efter sanningen seriöst för att hålla fast vid den kommer att finna den.

Känner ni inte till historien om Salmân som var elddyrkare? Han sökte efter sanningen och konverterade till kristendomen via några munkar. När de alla hade dött sade den siste av dem till honom att en profets tid hade kommit. Han begav sig för att hitta honom. Den som vill ha sanningen och önskas väl av Allâh kommer att finna sanningen och inse vem som följer sanningen.