Den som varnar för Rabî´ al-Madkhalîs böcker har ett sjukt hjärta

Fråga: Vissa säger att de inte råder att man läser Shaykh Rabî´s böcker på grund av den strävhet som de består av. Stämmer det?

Svar: Shaykh Rabî´s böcker består av Sunnah och en korrigering av trosläror och en bekämpning av  innovationer och ett kall till fint uppförande och en korrigering av människors trosläror och metodiker. Detta är det kända om Shaykh Rabî´s böcker. Den som varnar för hans böcker har ett sjukt hjärta; innovationernas och tvivlens sjukdom. Han skall ta tillbaka denna handling som är en orsak till straff – och skydd sökes hos Allâh.