Den som varnar för Ahl-ul-Bid´ah skall inte klandras

Fråga: Klandras man för att varna för personen som känner till Salafs metodik och avviker från den?

Svar: Han skall inte klandras. Det är obligatoriskt att varna för dem som följer falskheten. Det är obligatoriskt. Det hör till välviljan. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Religionen är en välvilja.” Vi sade: ”Till vem?” Han svarade: ”Till Allâh, Hans skrift, Hans sändebud, muslimernas ledare och lekmän.”1

Om en persons jordiska liv påverkas negativt när exempelvis en annan bedrar honom i handeln eller om han råkar ut för rövare, kommer han att varna för dem och deras skada. Skadan som påverkar religionen, trosläran och metodiken är viktigare att sätta stopp för.

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah berättade att Imâm Ahmad bin Hanbal blev frågad om vem han föredrar av den som ber, fastar och går i I´tikâf eller varnar för Ahl-ul-Bid´a. Han svarade:

”Om han ber, fastar och går i I´tikâf tjänar bara han själv på det. Om han varnar för Ahl-ul-Bid´a gagnar han muslimerna, vilket är bättre.”

Denne råder människorna och kämpar. Vad hade inte hänt om inte Allâh hade låtit det finnas människor från detta samfund som avvisar de vilsna och förklarar hur de utgör en större fara än fienden som angriper muslimernas länder? Fienden angriper det jordiska livet och efterhand även hjärtan. Beträffande Ahl-ul-Bid´a, ger de sig direkt och medvetet på religionen för att förstöra den. På så sätt är det obligatoriskt att varna för dem som följer falskheten. Det skall dock ske med kunskap, visdom, bevis och belägg och inte dumheter och oförstånd.

1Muslim (55).