Den som vägrar acceptera Abû Bakrs kalifat tillhör inte muslimerna

Publicerad: 2013-01-15
Författare: Imâm ´Alî bin Sultân al-Qârî al-Hanafî (d. 1014)
Källa: Shamm-ul-´Awâridh fî Dhamm-ir-Rawâfidh, sid. 57-58

 

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh och de troende vägrar någon annan än Abû Bakr.”

Detta sade han när han utsåg honom till imam i bönen som i sin tur gör anspråk på att hans kalifat är giltigt. Den som vägrar acceptera Abû Bakrs kalifat efter att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har valt ut honom tillhör inte muslimerna. Därför enades följeslagarna om hans kalifat och ignorerade den som handlade passivt i frågan. De sade:

”Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) behagades av att han skulle leda oss i vår religion. Hur skall vi inte behagas av att han leder oss i våra världsliga ändamål?”

Det har rapporterats autentiskt att även ´Alî sade det i samma sammanhang.