Den som uttalar avsikten innan tvagningen skall straffas

Fråga: Vad är domen för den som fortsätter uttala avsikten inför tvagningen eller någon annan dyrkan?

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah svarade: Den som har det som vana skall straffas. Detsamma gäller alla andra former av dyrkan. Det är inte rekommenderat att uttala den i samband med Ihrâm eller något annat. Abû Dâwûd frågade Ahmad om man skall säga något innan Takbîr. Han svarade:

”Nej.”

Att uttala den högt är förbjudet enligt ash-Shâfi´î och alla andra imamer. Den som handlar så gör dåligt ifrån sig. Om han anser att hans handling tillhör religionen lämnar han muslimernas samstämmighet. Han måste förhindras. Och om han är imam skall han uppsägas om han inte ångrar sig.