Den som utser en slaktare skall inte ta bort något av sitt hår, sina naglar eller sin hud

Fråga: Innan en man begav sig till vallfärden utsåg han en person som skulle slakta i hans ställe i hans hemland. Är det tillåtet? Eller skall han nöja sig med vallfärden och inte slakta? Vad är det optimala för honom att göra? Vilka Sharî´ah-baserade domar uppstår här?

Svar: Om hans familj är med honom så är det bäst att han inte utser någon slakta i hans ställe. Och om hans familj är i deras hemland så skall han utse någon som slaktar i hans ställe hos hans familj. I så fall skall han inte avlägsna något av sitt hår, sina naglar eller sin hud. Det enda undantaget är om han gör ´Umrah. I det fallet får han klippa håret eftersom det hör till andakten.