Den som umgås med Hizbiyyûn är själv en Hizbî

Fråga: Får man varna för en kallare som umgås med Hizbiyyûn eller är det bara de lärda i landet som får göra det?

Svar: Den som säger sig vara en kallare och Salafî och umgås med Hizbiyyûn bevisar hur knappt hans följe är av Salafiyyah. Han skall rådas. Om han inte lämnar dem skall det varnas för honom och därmed skall han betraktas som Hizbiyyûn och innovatörerna.