Den som tycker annorlunda är Djahmî

Ibn Khuzaymah skrev:

Qur’ânen är Allâhs tal och essensegenskap. Inget av Hans tal är skapat, gjort eller uppstått. Den som påstår att något av den är skapat eller uppstått eller påstår att talet är en handlingsegenskap är en vilsen Djahmî och innovatör. Allâh har alltid varit talande. Hans tal är Hans essensegenskap. Den som hävdar att Allâh har bara talat en gång och aldrig mer hädar Allâh.

Han (ta´âlâ) stiger ned till den nedersta himlen och säger:

Vem tillber så att Jag må bönhöra honom?”

Den som säger att det är Hans kunskap och påbud som stiger ned är vilsen.

Han skall tala med Sina slavar och det skall inte föreställas.

Den Nåderike har rest Sig över tronen, och inte som Djahmiyyah påstår, nämligen att Han har tagit makten och erövrat.

Allâh tilltalar Sina slavar upprepande gånger och upprepar Sina berättelser, påbud och förbud för dem. Den som säger något annat är en vilsen innovatör.”