Den som tvivlar på Allâhs höghet hädar

Om en person gör en otrogen handling, har en otrogen troslära, säger ett otroget uttalande eller tvivlar, hädar han. Detta gäller även om han skulle tvivla. Om han säger att han vet att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att Muhammad är Allâhs sändebud men tvivlar på paradiset eller på att Allâh är ovanför himlen, hädar han. Om han tvivlar på att Allâh är ovanför tronen hädar han, ty han beljuger Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Detsamma gäller om han tvivlar på Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) profetkall och säger att han inte vet om han är profet eller inte – denne hädar. Detsamma gäller om han tvivlar på Nûhs, Mûsâs, Hûds, ´Îsâs eller Sâlihs profetkall – denne hädar.