Den som tvivlar på al-Albânîs Salafiyyah är okunnig om Salafiyyah

Fråga: Ni nämnde Shaykh al-Albânî och jag har sett att vi har fått in flera frågor om den som tvivlar på al-Albânîs Salafiyyah.

Svar: Den som tvivlar på den här mannens Salafiyyah vet inte vad Salafiyyah är för något och han älskar inte den. Han älskar inte Salafiyyah och han vet inte vad Salafiyyah är för något. Han är faktiskt dess fiende och en person som är ute efter prövningar.

Precis som alla andra har al-Albânî fel. Vi förkastar dessa fel mer än vad de gör. Vi förkastar dem alltid. Han är som alla andra lärda som Allâh ger kunskap till skillnad från felfrihet. Han är en av muslimernas lärda. Han kallade till Tawhîd och Sunnah. Han tjänade Tawhîd och Sunnah. Han bekämpade Khawâridj, Râfidhah och Sûfiyyah. Allt det beror på att han följde Qur’ânen, Sunnah och Salafs metodik.

Du säger att du följer Sunnah och bekämpar al-Albânî mer än vad Khawâridj och Râfidhah gör. Du ljuger om honom mer än vad Khawâridj, Râfidhah och alla fiender till Ahl-us-Sunnah gör. Du lockar från Allâhs väg och Hans sanna metodik. Den här mannen är från Ahl-us-Sunnah. Islams imamer som lever i dag vittnar om att han följde Sunnah och Tawhîd och att han krigade för Allâhs metodik. När han skrev sin bok om bönen tog han upp innovationerna i bönen. När han skrev sin bok om begravningen tog han upp innovationerna på begravningen. När han skrev sin bok om vallfärden och ´Umrah tog han upp innovationerna i vallfärden. Han krigade mot innovationerna och Ahl-ul-Bid´a. Hur kan vi då säga att han är en innovatör?

Jag kan tala om för er att ingen i dag har bekämpat innovationer, kallat till Sunnah och stridit mot sektväsen och prövningar som han. Hans kassettband och böcker är fulla av det. Skall jag nu stänga av min hjärna och min kunskap och följa den här okunniga och dumma människan som inte vet något och som inte är känd för Salafiyyah eller för att tjäna Salafiyyah? Om du ger honom en hadîth vet han inte om den är autentisk eller inte.

Det finns inte en hadîth från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) utan att al-Albânî spenderade dagar och tid för att studera den. En enda hadîth! En enda hadîth kräver studier.

al-Albânî studerade denna Sunnah från manuskripten. Han har frambringat ett väldigt resultat. Det har öppnats institut för att göra det han gjorde. Förgäves. Hur skall den här mannen bekämpas? Endast den som lockar från Allâhs väg bekämpar honom.