Den som tvistar om detta är en Djahmî

Om det inte hade varit många som förkastar sanningen och avvisar den okunnigt skulle jag inte sysselsatt mig med alla dessa tvister om Synen. Ty Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har förklarat den så pass att ingen tolkare har något att säga. Den ende som har något att säga är personen som ser sanningen och förkastar den envist. När Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fick frågan ”Kommer vi att se vår Herre på Domedagen?” svarade han:

”Har ni svårigheter med att se solen och månen när himlen är molnfri? På samma sätt kommer ni inte heller ha svårigheter med att se Honom.”

Hadîthen berättade Nu´aym för oss, från Ibn-ul-Mubârak, från Ma´mar, från az-Zuhrî, från ´Atâ’ bin Yazîd, från Abû Hurayrah och Abû Sa´îd al-Khudrî (radhiya Allâhu ´anhumâ), från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Hadîthen berättade Nu´aym bin Hammâd för oss: Ibrâhîm bin Sa´d berättade för oss, från az-Zuhrî, från ´Atâ’ bin Yazîd al-Laythî, från Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh), från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Hadîthen berättade ´Abdullâh bin Sâlih för oss, från Layth bin Sa´d, från Hishâm bin Sa´d, från Zayd bin Aslam, från ´Atâ’ bin Yasâr, från Abû Sa´îd al-Khudrî (radhiya Allâhu ´anh), från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Hadîthen berättade Ahmad bin Yûnus för oss, från Abû Shihâb al-Hannât, från Ismâ´îl bin Abî Khâlid, från Qays bin Abî Hâzim, från Djarîr bin ´Abdillâh (radhiya Allâhu ´anh), från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Hadîthen berättade ´Alî bin al-Madînî för oss, från Sufyân bin ´Uyaynah, från Ismâ´îl bin Abî Khâlid, från Qays bin Abî Hâzim, från Djarîr bin ´Abdillâh (radhiya Allâhu ´anh), från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

´Alî bin al-Madînî sade:

”Det finns ingen bättre berättarkedja än denna.”

Jag har rapporterat ett stort kapitel om det här ämnet i den första boken – ar-Radd ´alâl-Djahmiyyah – med dess berättarkedjor. Den som inte tror på det kommer att vara avskärmad från Honom på Domedagen. Allâh (ta´âlâ) sade om dem:

كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ

”Nej! Denna Dag kommer de förvisso att vara avskärmade från sin Herre.”1

Det sägs att den som beljuger en dygd går miste om den. Djahmiyyah har beljugit denna dygd på det värsta sättet.

´Alî bin Khashram skrev till mig:

”Den som tvistar om hadîtherna om Synen har visat att han är en Djahmî.”

183:15