Den som tror på horoskop tror på magi

Till dagens frågor som hamnar under astrologin, som många människor är okunniga om och som är utspridda i dagens tidningar,
hör horoskopet. De låter en hel tidningssida –eller mindre –handla om detta ämne. De ritar dit stjärntecken som lejonet, skorpionen, oxen och så vidare. Efter varje stjärntecken skriver de vad som kommer att inträffa. Om en person är född i ett visst stjärntecken, säger de:

””Den här månaden kommer det och det att hända dig.””

Detta hör till den typ av astrologi man tror besitter påverkan på jorden. Denna typ av astrologi hör till magi. Att detta förekommer i tidskrifter och tidningar innebär att de består av magi. Detta måste fördömas på samma sätt som man fördömer annat avguderi och kall till siare, magiker och astrologer. Vi nämnde innan att astrologi hör till magi. Det är obligatoriskt att fördöma det överallt. Det är förbjudet för samtliga muslimer att ta hem dessa horoskop. Likaså är det förbjudet för samtliga muslimer att läsa dessa horoskop. Att läsa dessa horoskop – även om man gör det för att veta vad det handlar om –hamnar under kategorin att gå till en siare utan att fördöma honom.

Att läsa dessa tidningar är som att fråga siare. Till följd därav får han sin bön avvisad i fyrtio dagar. Skulle man däremot också tro på horoskopet, har man förnekat det som har uppenbarats för Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).