Den som tillåter Mut´ah är otrogen

Fråga: Vissa som kallas för ”lärda” kommer ofta i TV och manar ungdomarna till Mut´ah-äktenskap och säger att det är mildare än otukt…

Svar: Han är Shi´î. Hans utslag skall inte accepteras. De lärda är ense om att Mut´ah är förbjudet efter att det har avskaffats. Efter att det har avskaffats har de enats om att det är förbjudet. Den som säger att det är tillåtet är otrogen.