Den som tiger om Ahl-ul-Bid´ah döljer Allâhs uppenbarelse

Fråga: Anses de som tiger och låter bli att förklara vissa fel hos folk som har metodiker som avviker från sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) metodik vara bland dem som döljer det Allâh har uppenbarat?

Svar: Ja. Varenda en som gör fel måste få det klargjort. Det spelar ingen roll om felet är avguderi, något utom avguderi, i metodiken eller synder. Man måste klargöra för dem. Om han klarar av att klargöra men tiger, döljer han kunskap.