Den som tänker drar lärdom av allt

Allâh (djalla wa ´alâ) sade:

وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

”Er gud är den Ende; det finns ingen annan gud än Han, den Nåderike, den Barmhärtige.”1

Det bevisar att Han förtjänar att dyrkas, att Han är den väldige Herren som drar åt och ger, att Han är den Nåderike och den Barmhärtige, att Han är alltets Ägare, att Han förfogar över Sina tjänares liv och att dyrkan är endast Hans (subhânahu wa ta´âlâ) rättighet. Således nämnde Han vad som bevisar Hans existens och herravälde och sade:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللّهُ مِنَ السَّمَاء مِن مَّاء فَأَحْيَا بِهِ الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخِّرِ بَيْنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

”I skapelsen av himlarna och jorden, i växlingen mellan natt och dag, i skeppen som plöjer haven [lastade] med det som är till nytta för människorna, i regnet som Allâh sänder ned och därmed ger nytt liv åt den jord som varit död och låter djur av alla de slag befolka den och i vindarnas och molnens rörelser, drivna mellan himmel och jord i bestämda banor – [i allt detta] ligger förvisso budskap till dem som använder sitt förstånd.”2

Han nämnde flera faktorer som bevisar Hans väldiga förmåga däribland växlingen mellan natt och dag, himlarna och jorden och skeppen som plöjer haven lastade med det som är till nytta för människorna av uppehälle och andra nödvändigheter. Allt det hör till Hans (djalla wa ´alâ) gåvor och favörer.

Han som har skapat himlarna och jorden, växlat mellan natten och dagen, ankrat alla transportmedel som båtar och annat på haven, fäst flygplanen i luften och försett tjänarna med alla typer av transportmedel – allt det bevisar att endast Han har rätt till dyrkan, att Han är den Allvetande Skaparen och att Han har allt inom Sin makt!

Det är Han som bestämmer vindarnas och molnens rörelser mellan himmel och jord. Det är Han som låter djur av alla slag leva på jorden. Det är Han som har skapat alla mineraler, berg, floder och hav. Allt det bevisar Hans väldiga förmåga, att Han är skapelsernas Herre och att Han är den Allvetande Skaparen.

Därav skall den troende reflektera och betrakta ofta Allâhs skapelser och de bevis för Hans (subhânah) väldighet som de bär på. Likaså skall han betrakta ofta Hans föreskrift och alla domar som Han har befallt – däri finns bevis för Hans väldiga vishet och väldiga kunskap och att Han (subhânah) har föreskrivit för Sina tjänare det som är till deras fördel och räddning och för deras bästa karaktär med och förhållande till Herren och människorna.

Den som funderar och reflekterar kommer att dra lärdomar och se kolossala fördelar, vilket medför hans hjärtas och handlingars sundhet. Vissa av Salaf sade:

”Den som tänker drar lärdom av allt.”

12:163

22:164