Den som talar om ledarnas fel är en Mu´tazilî

Fråga: Det finns entusiastiska ungdomar som utav religiös vaksamhet nämner ledarens fel och sedan ber för hans vägledning. Lämnar han Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs troslära med denna handling?

Svar: Ja. Ja. Det är Mu´tazilahs metodik. Att öppet tala om ledarens fel hör till Mu´tazilahs troslära. Han vill sprida Mu´tazilahs troslära och egga människorna mot deras makthavare. Det är en prövning och inget kall.