Den som svär får svära vid Allâh eller tiga

Det har rapporterats autentiskt att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som svär får svära vid Allâh eller tiga. Den som svär vid någon annan än Allâh har avgudat.”1

Ingen får svära vid en ängel, profet eller någon annan skapelse. Det är endast tillåtet att svära vid ett av Allâhs namn eller en av Hans egenskaper. Det har rapporterats att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som svär vid förvaltarskapet har avgudat.”2

Den som svär vid förvaltarskapet utan att veta vad han har svurit vid eller om han avsåg en skapelse, har handlat fel. Och den som avser en av Allâhs egenskaper som Allâhs förvaltarskap eller skydd har gjort en tillåten handling.

Är det förbjudet eller föraktfullt att svära vid någon annan än Allâh? Det finns två åsikter om det. Den korrekta är att det är förbjudet.

1al-Bukhârî (2679) och Muslim (1646).

2Abû Dâwûd (3253). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh-ul-Djâmi´” (6203).