Den som stödjer terroristerna är som terroristerna

Publicerad: 2012-07-17
Talare: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: https://alfawzan.ws/sites/default/files/bryhari–1427-10-21.mp3
Datum: 1427-10-21/2006-11-113
https://www.youtube.com/watch?v=NFymGxdnZz4

Imâm al-Barbahârî sade:

”Frukta Allâh allena, ingen medhjälpare har Han, och gå inte ut till den, strid inte i den, deltag inte, ta inte någons sida och luta dig inte till någon.”1

Det vill säga i samband med en prövning. Stöd inte människor som blandar sig i prövningar. Hjälp inte dem och försvara inte dem. Om du försvarar dem och tycker att de gör rätt, stödjer du dem även om du inte gör uppror med dem. Du har fortfarande samma synd, orättvisa och fientlighet som de.

I dag finns det människor som stödjer människor som spränger och förstör och kallar det för kamp för Allâhs sak. De dödar muslimer, förstör och terroriserar muslimer medan dessa säger att det är kamp för Allâhs sak och försvarar dem. Dessa har samma dom som de förstnämnda – och skydd sökes hos Allâh. Ty de stödjer dem och anser att de har rätt. Frågan är mycket allvarlig. Du medverkar med dem även om du inte tar till dig vapen som de. Allt detta för att du stödjer dem och anser att de har rätt. Vad som är än värre är att du säger att deras gärning är kamp för Allâhs sak.

1Sharh-us-Sunnah (114).