Den som sluter sig sent till imamen behöver inte läsa al-Fâtihah

Om en person sluter sig sent till samlingen så att han inte hinner läsa al-Fâtihah bakom imamen, går han ned i Rukû´ med imamen utan att läsa klart al-Fâtihah. Alla lärda säger det. En eventuell andra åsikt skulle bara vara udda.

Om han avsiktligt försenar sig till bönen så att han inte hinner stå och läsa, eller har väl med tid på sig men låter bli att läsa avsiktligt, anser majoriteten att hans bön är tillåten. Enligt ash-Shâfi´î måste han läsa om han så skulle missa Rukû´. ash-Shâfi´î anser att endast den som sluter sig sent till bönen har rätt att låta bli att läsa den.

Den som sluter sig sent till imamen på grund av skäl som sömn, glömska eller dylikt, anser ash-Shâfi´îs och Ahmads rättsskola att om han tar igen allt han har missat med imamen och sedan sluter sig till imamen i samma Rak´ah, om han så skulle vara en, två eller tre pelare efter, så är hans bön giltig.