Den som skriver ned något från mig bortsett från Qur’ânen skall stryka bort det

3004 – Haddâb bin Khâlid al-Azdî berättade för oss: Hammâm berättade för oss, från Zayd bin Aslam, från ´Atâ’ bin Yasâr, från Abû Sa´îd al-Khudrî att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Skriv inte ned från mig. Den som skriver ned något från mig bortsett från Qur’ânen skall stryka bort det. Rapportera från mig. Ingen skada är skedd. Den som avsiktligt ljuger om mig skall förbereda sin plats i Elden.”

Vissa lärda sade att förbudet handlade om att hadîthen och Qur’ânen skrivs ned i ett och samma blad så att inte läsaren blandar ihop dem och tar fel på dem.

Det är möjligt att förbudet är avskaffat. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade under sin predikan:

”Skriv åt Abû Shâh.”1

Detta skedde efter att Abû Shâh hade bett honom om en skrift. Dessutom sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) till personen som klagade över sitt svaga minne:

”Ta hjälp av din högra hand.”2

Likaså befallde han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att skrifter om välgörenhet och blodspengar skrivs ned. Därtill har det också skrivits ned skrifter från honom som samfundet har handlat utmed utan att någon har fördömt det. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde sitt samfund att förkunna [religionen]. Om det inte skrivs ned, försvinner kunskapen.

Det fanns en stor meningsskiljaktighet bland Salaf, hos följeslagarna och efterföljarna, om att skriva ned kunskap. Många föraktade det medan de flesta tillät det.

De som förbjöd gjorde det utmed de förbjudande bevisen och för att man inte skall förlita sig på skriften istället för minnet och för att man inte skall skriva något tillsammans med Qur’ânen. Å andra sidan fanns det de som skrev ned och strök bort det efter att de hade memorerat det. Därefter blev det samstämmighet om att det är tillåtet, baserat på att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lät ´Abdullâh bin ´Amr skriva i en bok3.

1 at-Tirmidhî (2667).

2 Muslim (467).

3 Abû Dâwûd (3629).