Är det obligatoriskt att påminna personen som äter utav glömska under fastan? 3

Fråga: Skall man påminna personen som äter och dricker utav glömska?

Svar: Ja, han skall påminna honom om han ser honom äta eller dricka och säga till honom att han fastar. Ty handlingen är en klar och tydlig synd. Även om personen är förlåten på grund av sin glömska, så är inte den närvarande det. Han måste påminna honom.