Den som säger så är en Murdji’î

Fråga: Har den som säger att handlingar är ett villkor för fullkomlig tro stämt överens med Murdji’ah…

Svar: Han har inte stämt överens med Murdji’ah; han är Murdji’î. Han som säger så är en Murdji’î. Handlingar tillhör tron och utgör inget villkor. De utgör inte bara ett villkor; de tillhör tron. Tron består av tungans tal, hjärtats lära och kroppsdelarnas handling. Det är tron.