Den som säger att Shaykh Rabî´ inte är från Ahl-us-Sunnah har fel

Fråga: Tar man kunskap från Shaykh Rabî´?

Svar: Ja. Kunskap tas från Shaykh Rabî´. Shaykh Rabî´ är från Ahl-us-Sunnah. Den som hävdar något annat har fel. Vi ber Allâh förlåta alla.