Den som säger att Salafiyyah är en innovation

Fråga: Vad anser ni om den som säger att Salafiyyah är en innovation?

Svar: Den som säger att Salafiyyah är en innovation är en känd doktor som är Ash´arî. Dagens ungdom har förmodligen läst Dr al-Bûtîs bok. Det är han som har skrivit en bok om att Salafiyyah är en innovation. Dr al-Bûtî tror på Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah samtidigt som han förnekar Salafiyyah. Vilken motsägelse!

Förmodligen är mannen påverkad av Salafiyyûn i Levanten. Det finns Salafiyyûn i deras land. Det kan vara hatet mellan honom och Salafiyyûn som får honom att falla i denna motsägelse. För övrigt är denna motsägelse oerhört dålig även om al-Bûtî är en extrem Ash´arî.

Han säger i sin bok ”Kubrâ al-Yaqînîyyât” att man inte kan säga om:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”1

det Imâm Mâlik sade:

”Resningen är inte okänd. Beskaffenheten är obegriplig. Det är obligatoriskt att tro på den och innovation att fråga om den.”

Han säger att vi inte kan säga så idag då vi har studerat retorik och språk och kommit fram till precisa betydelser i Qur’ânen. Med andra ord hävdar al-Bûtî att han är kunnigare än Imâm Mâlik bin Anas inom språket. Därför kan han inte hålla sig till det som de första muslimerna höll sig till.

120:5