Den som säger att al-Albânî är en Murdji’î är en extrem Khâridjî

Fråga: Det finns människor som säger att Shaykh al-Albânî är en Murdji’î. Vad säger du om det?

Svar: al-Albânî är en av Sunnahs lärda. Han är en av Sunnahs väldiga imamer. Han tillbringade sitt liv till att kalla till Sunnah och tjäna den. Han tillbringade mer än sextio år till att tjäna Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah.

Han har böcker om trosläran. Han har böcker i vilka han renar Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah från svaga och påhittade hadîther. De är oerhört många. Han har böcker som tar upp de autentiska hadîtherna och de är flera volymer. Han har även tjänat Sunnah på andra sätt. Dessutom har han verifierat många av Salafiyyahs trosrelaterade böcker.

Till hans böcker inom trosläran hör ”Tahdhîr-us-Sâdjid min Ittikhâdh-il-Qubûr Masâdjid”, ”at-Tawassul – Anwâ´uh wa Ahkâmuh”, ”al-Âyât al-Bayyinât” och förklaring och kommentar till ”al-´Aqîdah at-Tahâwiyyah”.

Han har verifierat flera böcker inom Îmân, tron, som ”Kitâb-ul-Îmân” av Imâm Abû ´Ubayd al-Qâsim bin Sallâm, Ibn Abî Shaybah och Ibn Taymiyyah.

Han har tjänat Sunnah med böcker som ”Manzilat-us-Sunnah fîl-Islâm”, ”Difâ´ ´an al-Hadîth an-Nabawî” och ”al-Hadîth Hudjdjah fî Nafsih fîl-´Aqâ’id wal-Ahkâm”. De är en avvisning av Ahl-ul-Bid´a. I dessa böcker och verifieringar avvisar han Murdji’ah och andra. Han dog efter att ha krigat mot Irdjâ’ och Murdji’ah. Den som säger att han är en Murdji’î är en extrem Khâridjî.

Dessa får frukta Allâh och tala sanning. De får låta bli att förtala den här mannen och hans jämlikar. De får skydda sina tungor. Han var en av Sunnahs imamer. Jag har inte sett någon under de gångna generationerna bekämpa innovationer som han. Många av hans böcker, som ”Sifah Salat-in-Nabiyy” och ”Hadjdjat-un-Nabiyy” (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), avslutas med olika typer av innovationer. Säger man om en sådan person att han är en innovatör och Murdji’î? Aldrig i livet!

Han dog efter att ha avsvurit sig Irdjâ’. Faktum är att han dog efter att ha krigat mot Irdjâ’. Jag ber Allâh (tabârak wa ta´âlâ) att Han får honom att uppstå tillsammans med islams imamer.