Den som revolterar mot makthavaren är en Khâridjî

Fråga: Är alla som revolterar mot makthavaren Khawâridj och skall de alla behandlas därefter?

Svar: Ja. Var och en som revolterar mot en muslimsk makthavare hör tvivelsutan till Khawâridj.