Den som putsar till skägget kommer till sist att börja raka det

Publicerad: 2011-06-30
Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: https://alfawzan.ws/node/5412

 

Fråga: Vad är domen för att klippa lite av skägget för att snygga och putsa till det?

Svar: Om han tar något av det, samlar han mod och tar slutligen bort allt eller åtminstone det mesta. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde att skägget släpps och äras. Inget skall tas från det. Man skall inte utsätta sig själv för dessa risker. Skägget har en skönhet. Det är inte tungt så att man behöver lätta på dess tryck. Det finns ingen nytta av detta tal. Det är Satan som går steg för steg med dig. Satan kommer inte till dig på en gång med en synd och speciellt inte om du är troende. Han kommer sakta men säkert så att du tar till dig den. Håll dig därför borta från detta.