Den som prisar Ahl-ul-Bid´ah tillhör Ahl-ul-Bid´ah

Fråga: Anses man tillhöra Ahl-ul-Bid´ah om man prisar och berömmer dem?

Svar: Ja, det råder det inga tvekan om. Den som prisar dem och berömmer dem kallar till dem. Han kallar till dem och är en av deras kallare.