Den som praktiserar en innovation är en innovatör

Fråga: Är personen som praktiserar en innovation innovatör om han inte besitter en dogmatisk innovation?

Svar: Ja:

Den som utför en handling som inte stämmer överens med vår sak är avvisad.”1

Observera ”den som utför en handling”. Det är nämligen inte han som kom på den från första början, det gjorde någon annan, men han praktiserar den:

Den som utför en handling som inte stämmer överens med vår sak är avvisad.”

Det vill säga en innovation.

1Muslim (1718).