Den som ogillar månggifte är en otrogen avfälling

publicerad
06.06.2010

Talare: Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz

Referens: https://sahab.net/forums/showthread.php?t=357218

Fråga: Vissa kvinnor föredrar västerländska och ickemuslimska levnadssätt och säger att det inte är tillåtet med månggifte. Å andra sidan är det tillåtet med månggifte här hos oss enligt Sharî´ahn. Vad är domen för att tillskriva Islâm denna anklagelse?

Svar: Den som ogillar månggifte och påstår att det är bättre utan det är en otrogen (Kâfir) avfälling (Murtadd). Ty personen nekar Allâhs dom och ogillar Allâhs lag – vi söker skydd hos Allâh från det. Allâh (subhânah) sade:

“Därför att de känner motvilja mot det som Allâh har uppenbarat – och så låter Han alla deras handlingar gå om intet.”1

Den som ogillar något Allâh har föreskrivit har förlorat alla sina handlingar. Den som då ogillar månggifte och anser Sharî´ahn vara orättvis eller att Allâhs dom är ofullkomlig eller att handlingen inte är bra eller att det är bättre med det kristna sättet där man nöjer sig med en hustru – allt detta utesluter en ur Islâm.

Detsamma gäller den som säger att bönen är olämplig och att det hade varit bättre utan bönen eller fastan eller allmosan eller vallfärden. Den som säger detta är otrogen.

Detsamma gäller om man säger att det är tillåtet att döma med andra lagar än Allâhs lag eller att mänskliga lagar är bättre. Allt detta utesluter en ur Islâm – vi söker skydd hos Allâh.

Sammanfattningsvis är man en avfälling om man ogillar något av det Allâh har uppenbarat och föreskrivit. Detsamma gäller den som tycker om eller behagas av något som Allâh har förbjudit och säger därtill att det är bra och lämpligt, som exempelvis otukt och stöld. Även han är otrogen – vi ber Allâh om sunt tillstånd.

1 47:9