Den som negerar Allâhs namn och egenskaper negerar Allâhs existens

Tron på Allâh innebär bland annat att man tror på att Han är Herren som dyrkas. Den innebär också att man tror på Hans namn och egenskaper. Den som tror på Allâh utan att tro på Hans namn och egenskaper tror i själva verket inte alls på Allâh. Han tror inte på Allâh (´azza wa djall). Tror han på en Herre som inte har namn och egenskaper? Det är omöjligt och nedsatt. Det är icke-existens. Det är obligatoriskt att tro på Allâhs namn och egenskaper som är en fullkomlighetens egenskaper. De bevisar Hans (subhânahu wa ta´âlâ) handlingar och ordningar i universumet. Det är Allâhs namn och egenskaper som gör det.