Den som nämner innovatörens goda sidor sprider innovationer

publicerad
31.05.2011

Författare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: Sharh Lum´at-il-I´tiqâd, sid. 269

Till Ahl-us-Sunnahs metodik hör att man bojkottar Ahl-ul-Bid´ah så att de lämnar sina innovationer. Om man inte bojkottar dem, stödjer man dem och godkänner deras handlingar och lurar andra människor. Om de lärda och förebilderna bojkottar dem, kommer människorna att undvika dem. Det kommer också leda till att de skäms för människorna. Därför var innovationerna dolda på följeslagarnas och de rättfärdiga generationernas tid. Innovationerna dök först upp under det fjärde århundradet efter att de rättfärdiga generationerna hade gått bort.

Man skall inte säga det som dagens okunniga säger, nämligen att man skall nämna innovatörens goda sidor och innovationer. De kallar detta för Muwâzanât, balansering.

På detta vis sprids innovationer. Vi är inte beordrade att räkna upp de goda sidorna. Det tar Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) hand om. Och hur skall vi förresten känna till deras goda sidor och att de verkligen anses vara goda av Allâh? Vi är inte beordrade det. Vi är endast beordrade att visa felet så att människorna undviker det och så att personen ångrar sig inför Allâh (´azza wa djall) om Allâh vill honom väl. Att nämna hans goda sidor och drag får människorna att ta lätt på innovationer.