Den som manar till uppror i gulfländerna manar till prövningar och provokationer

Fråga: Hur avvisar ni den som manar samhällena i gulfländerna till uppror mot deras regeringar för att han anser att vissa av dem saknar vad som krävs för att vara makthavare?

Svar: Han manar till prövningar och provocerade prövningar och provokationer. Han kallar till ondskan och villfarelsen. Han skall ignoreras helt och fullt.