Den som låter bli att be tre fredagsböner får ett förseglat hjärta

Fråga: Det har rapporterats att den som låter bli att be tre fredagsböner får ett förseglat hjärta. Har personen med denna handling ett sjukt eller dött hjärta?

Svar: Den som har ett förseglat hjärta har ett sjukt och dött hjärta. Att det är förseglat fordrar att det inte accepterar sanningen mer. Det är ett mycket allvarligt hot.