Den som läser och memorerar Qur’ânen har fått reda på sanningen

publicerad
12.04.2012

Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Källa: https://alfawzan.ws/node/1821

Datum: 1431-04-07/2010-03-22

Översättning: Darulhadith.com

Fråga: Vi vet att Tawhîd-ul-Ulûhiyyah är det som får en person att komma in i islam och att ingen förnekar Tawhîd-ur-Rubûbiyyah. Ni sade att bevisen för Tawhîd är uppenbara och att avguderiet saknar bevis. Det har dock kommit ett gäng kallare i vårt land som säger att dessa hedniska gravdyrkare ursäktas för sin okunnighet till dess att de får reda på sanningen. Dessa gravdyrkare erkänner inte alls personen som förklarar sanningen för dem. I stället anklagar de honom för att vara en ”Wahhâbî”. Vad är domen för dessa?

Svar: Domen är att bevisen är fastställda. De fick bevisen fastställda mot sig när sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skickades. De bekräftar sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) budskap. De hävdar att de följer honom. De har alltså fått reda på sanningen. De läser Qur’ânen. De memorerar Qur’ânen. De har alltså fått reda på sanningen:

وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ

”Denna Qur’ân har uppenbarats för mig för att jag med den skall varna er och alla som nås av den.”1

De har nåtts av Qur’ânen. De har alltså fått reda på bevisen.

1 6:19