Den som lämnar något för Allâhs sak

Imâm Shams-ud-Dîn bin Qayyim-il-Djawziyyah (d. 751)

al-Fawâ’id, sid. 166

Bara han som lämnar en vanesak för någon annans sak än Allâhs upplever svårigheter. Den som ärligt och uppriktigt lämnar något för Allâhs sak upplever inga svårigheter, frånsett i början där hans uppriktighet sätts på prov. Om han bara härdar litet med den svårigheten, omvandlas den till en njutning. Ibn Sîrîn berättade:

”Jag hörde Shurayh svära vid Allâh på att en slav lämnar ingenting för Allâhs sak för att sedermera sakna det utelämnade.”

Det stämmer att Allâh gengäldar den som lämnar något för Hans sak. Gengäld varierar. Den ädlaste typen av gengäld är att slaven gengäldas med bekvämlighet med Allâh, kärlek till Honom och ett lugnt, starkt, aktivt och lyckligt hjärta som är tillfredsställt med dess Herre (ta´âlâ).