Den som lämnar bönen skall konvertera till islam på nytt

Publicerad: 2012-07-07
Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: https://alfawzan.ws/sites/default/files/bryhari–1427-3-17.mp3
Datum: 1427-03-17/2006-04-16
https://www.youtube.com/watch?v=b4Bia9Wo5aU

 

Fråga: Det är allmänt känt att den som lämnar bönen utav försumlighet och lathet hädar. Om jag exempelvis skulle avsiktligt låta bli att be Dhuhr till dess att dess tid går ut, är jag då ålagd att bada och uttala trosbekännelsen för att jag har lämnat islam för otron?

Svar: Ja. Om du gör det avsiktligt är du ålagd att ångra dig och konvertera till islam på nytt. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Pakten som är mellan oss och dem är bönen. Den som lämnar den har hädat.”

”Mellan tjänaren och otron är den uteblivna bönen.”

Vad är klarare än detta? Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde den som försover sig eller glömmer bort bönen att ta igen den. Det bevisar att den som avsiktligt låter bli att be den inte skall ta igen den. Om han tar igen den är den fortfarande ogiltig.