Den som kritiserar profetens handling eller godkännande hädar

Att kamma håret i moskén och låta håret falla däri är föraktfullt enligt dem som anser håret vara rent och förbjudet enligt dem som anser det vara orent. I helhet skall moskén hållas ren på allt som drar till sig uppmärksamhet.

Det är inte Sunnah att raka håret om det inte är i samband med vallfärden och ´Umrah. Muslimerna är enade om att det inte ens är en dyrkan. De är dock oeniga huruvida det är föraktfullt eller inte. ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) brukade straffa folk genom att raka av dem håret. Salaf ansåg rakade huvuden vara en vanställning.

Jag känner inte till att någon föraktar att Siwâk används i moskén.

Det är ingen skam att klippa mustaschen. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjorde det och berömde den som gör det. Den som kritiserar något Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjorde eller godkände skall få reda på sanningen. Fortsätter han kritisera det hädar han.