Den som kondolerar sin olycksdrabbade broder

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (17/362)

Helt klart är det föreskrivet att kondolera släktingar och andra. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det finns inte en troende som kondolerar sin olycksdrabbade broder utan att Allâh (´azza wa djall) iklär honom en ärans klädnad på Domedagen.”1

Syftet med kondoleanser är att stärka den olycksdrabbade och påminna honom om tålamod. Till de bästa kondoleanserna hör:

اصبر و احتسب، فإن لله ما أخذ، و له ما أبقى، و كل شيء عنده بأجل مسمى

”Härda och räkna med Allâhs belöning. Allâhs är det som Han har tagit och det som Han har lämnat och allting varar hos Honom till en viss tidpunkt.”

Vid behov kan det vara bra att säga mer än så.

1Ibn Mâdjah (1601). God enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan Ibn Mâdjah” (1311).