Den som kan arabiska får bara exorcisera på arabiska

Fråga: Får jag exorcisera på ett annat språk än arabiska om jag vet att exorcismen inte består av avguderi?

Svar: Nej. Den som kan arabiska får bara exorcisera på arabiska.