Den som kallar till uppror och förtalar de lärde kallar till villfarelse

Fråga: Det finns en man som påstår sig kalla till islam och korrigering av tillstånd som skriver och säger saker och ting som motstrider det. Exempelvis förtalar han makthavarna, manar till uppror mot dem och förtalar styrelsen Kibâr-ul-´Ulamâ’ . Är det tillåtet för mig att varna för honom och underrätta myndigheterna om honom?

Svar: Han kallar inte alls till korrigering av tillstånd. Han kallar till villfarelse, prövningar och provokationer. Han är ålagd att frukta Allâh (´azza wa djall) och veta att det där är Khawâridjs och Mu´tazilahs, de vilsnas, metodik. Han är ålagd att ångra sig inför Allâh för denna handling.

Du är ålagd att råda honom. Om han inte tar åt sig och istället fortsätter, skall du underrätta om honom. Det hör till att fördöma det onda.