Den som inte vet det hädar Honom och Hans tron

Angående ditt påstående att Allâh inte är ovanför skapelsen liksom en skapelse är ovanpå en annan skapelse, så säger inte vi heller det. Vi säger att Allâh är en väldig Herre och en stor och givmild Konung. Han är himlarnas och jordens ljus. Han dyrkas i himlarna och på jorden. Han är ovanför en väldig och skapad tron ovanför de sju himlarna och ingen annanstans. Den som inte vet det hädar Honom och Hans tron. Det finns inget skapat ljus utan att det har ett strålande sken och en storslagen skönhet. Vad skall då sägas om det största ljuset, ljusens Skapare, som ingen kan likna?