Den som inte tycker om varningar för Ahl-ul-Bid´a är från Ahl-ul-Bid´a

´Uqbah bin ´Alqamah sade:

”Jag var hemma hos Arta’ah bin al-Mundhir när någon i sittningen sade: ”Vad säger ni om en person som umgås och är tillsammans med Ahl-us-Sunnah, men när Ahl-ul-Bid´a kommer på tal säger han: ”Skona oss från tal om dem. Nämn inte dem.”? Arta’ah sade: ”Han är från dem. Luras inte av honom.” Jag blev obekväm med Arta’ahs ord så jag gick till al-Awzâ´î som var insatt i dessa frågor. Han sade: ”Arta’ah har rätt. Det är som han sade. Han där förbjuder att de nämns. Hur skall Ahl-ul-Bid´a undvikas om de inte nämns?”