Den som inte tror på detta är en vilsen innovatör

1 – Detta är dogmen som has av kunskapens imamer, Ahl-ul-Athar och Ahl-us-Sunnah som är kända för den och följs inom den – från profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare fram till idag. De lärda som jag upplevde i Irak, Hidjâz, Levanten och på andra platser hade den. Den som avviker från någon av dessa dogmer, förtalar dem eller kritiserar dess innehavare är en innovatör som har lämnat Samlingen och avvikit från Sunnahs väg och sanningens stig.

Denna lära anammades av Ahmad, Ishâq bin Ibrâhîm bin Makhlad, ´Abdullâh bin az-Zubayr al-Humaydî, Sa´îd bin Mansûr och andra som vi har suttit och studerat med. De sade bland annat:

58 – Allâh (tabârak) är hörande och tvivlar inte. Han är seende och tvekar inte. Han vet och är inte okunnig. Han är givmild och snålar inte. Han är öm och brådskar inte. Han är vaksam och glömmer inte. Han är vaken och förbiser inte. Han bevakar och försummar inte. Han talar, rör på Sig, hör, ser, tittar, tar, ger, skrattar, gläds, älskar, hatar, avskyr, behagas, förargas, ilsknar, benådar, förlåter, döljer synder, ger, tillbakahåller och stiger varje natt ned som Han vill och hur Han vill:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

”Ingenting är som Han – Han som hör allt, ser allt.”1

59 – Slavarnas hjärtan är mellan två av den Nåderikes fingrar. Han vrider på dem som Han vill och Han fyller dem med vad Han vill.

60 – Han skapade Âdam med Sin hand och i Sin skepnad.

61 – På Domedagen skall himlarna och jorden vara i Hans hand och grepp.

62 – Han skall placera Sin fot ovanför helvetet så att det krymper.

63 – Han skall ta ut folk från Elden med Sin hand.

64 – Paradisets folk skall titta på Hans ansikte och besöka Honom. Han skall begåva dem, visa Sig för dem och ge dem.

142:11