Den som inte tror på att Allâh är ovanför himlarna dyrkar avgudar på jorden

Den som inte vet att hans Herre är ovanför Sin tron och Sina himlar dyrkar någon annan än Allâh. När en sådan person dyrkar, så dyrkar han en gudom på jorden. Den som dyrkar en gudom på jorden dyrkar i själva verket en avgud. Ty den Nåderike är ovanför tronen medan avgudarna är på jorden. Han sade om Djibrîl:

ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ

”… en som äger stor makt och vars plats är nära Herren till allmaktens tron, åtlydd och därhän högt betrodd!”1

I ordet ”därhän” (ثَمَّ) finns bevis för ett avstånd och en gräns. Han är alltså inte här i avträdena och toaletterna, vilket ni påstår. Om du vägrar tro på att Allâh är ovanför Sin tron, så skall du veta att det inte skadar dem som säger var Han är. Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade var Han är när han sade till slavinnan: ”Var är Allâh?” Hon sade: ”Ovanför himlen.” Följaktligen sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Frigör henne. Hon är förvisso troende.”2

181:20-21

2Muslim (537).