Den som inte tror på Allâhs höghet är en faraonisk förnekare

Publicerad: 2011-05-14
Författare: Imâm Siddîq Hasan Khân al-Qanûdjî (d. 1307)
Källa: Qatf-uth-Thamar, sid. 48-49

 

Mâlik bin Anas sade:

”Allâh är ovanför himlen och Hans kunskap är överallt.”

Ibn-ul-Mubârak blev frågad om hur man skall lära känna vår Herre. Han svarade:

”Genom att veta att Han är ovanför Sina himlar ovanför Sin tron och frånskild från skapelsen.”

Detsamma sade Ahmad bin Hanbal. ash-Shâfi´î sade:

”Allâh beslöt Abû Bakrs kalifat ovanför Sin himmel och enade Sina förtrognas hjärtan om det.”

Den som tror att Allâh är inne i himlarna och omfattad och omsluten av dem eller att Han är i behov av tronen eller någon annan skapelse eller att Han har rest Sig över tronen liksom skapelsen sätter sig på sin stol, är en vilseledd och okunnig innovatör.

Den som tror att det inte finns någon dyrkad gud ovanför himlen och att det inte finns någon tillbedd gud ovanför tronen som man gör Sudjûd till och att Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inte steg upp till sin Herre och att Qur’ânen inte har sänts ned från Honom, är en faraonisk förnekare. Farao beljög Mûsâ när han sade att hans Herre är ovanför himlarna:

  وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا

”Och Farao sade: ”Bygg ett högt torn åt mig, Hâmân; så att jag finner rätt sätt, rätt sätt att nå himlen och göra mig underrättad om Mûsâs gud. – Men jag tror bestämt att han ljuger.””1

Å andra sidan bekräftade Muhammad Mûsâ (sallâ Allâhu ´alayhimâ wa sallam) och fastslog att hans Herre är ovanför himlarna. Under Himmelsfärden lyftes han upp till Allâh. Hans Herre ålade honom att förrätta femtio böner om dagen. Han nämnde hur han gick tillbaka till Mûsâ som befallde honom att gå tillbaka för att be om reducering för hans samfund. Denna hadîth finns i de autentiska böckerna. Den som håller med Farao och motsätter sig Mûsâ och Muhammad är vilsen. Den som jämför Allâh med skapelsen är vilsen. Den som förnekar något av det som Allâh har beskrivit Sig själv med är otrogen.

1 40:36-37