Den som inte kortar sin mustasch tillhör inte oss

Imâm Abû ´Îsâ Muhammad bin ´Îsâ at-Tirmidhî (d. 279)

al-Djâmi´ (2761)

2761 – Ahmad bin Manî´ berättade för oss: ´Abîdah bin Humayd berättade för oss, från Yûsuf bin Suhayb, från Habîb bin Yasâr, från Zayd bin Arqam som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som inte kortar sin mustasch tillhör inte oss.”1

Ämnet återberättas också från al-Mughîrah bin Shu´bah.

Hadîthen är god och autentisk.

1Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan at-Tirmidhî” (2761).