Den som inte känner Allâh på detta vis tror inte på Allâh

Opponenten sade:

”Om de frågar dig ‘Var är Allâh?’, så skall svaret vara: ”Om ni syftar på om Han är på en viss plats som begrips av skapelsen, så är Han fjärran från det. Han är ovanför tronen och överallt och skall inte beskrivas med ‘Var?’.”

Att blanda in skapelsen är en tillgjordhet och ett bedrägeri från din sida. Ingen av de lärda säger så. Han är på en plats som visst begrips av skapelserna som tror på Allâhs budskap; Han är ovanför tronen ovanför de sju himlarna och ingen annanstans. Hans kunskap omger alla platser. Den som inte känner Honom på det viset tror inte på Allâh och vet inte vem han dyrkar.

Trots det är du, din opponent, motsägelsefull när du säger att Han inte är på en begriplig plats. Du säger ju själv att Han är överallt, i himlen och på jorden.