Den som inte har kunskap om Tawhîd lär inte ut Tawhîd

Ljudet är dåligt och det enda som vi kunde uppfatta av frågan var att det finns folk som säger att man inte behöver lära folket Tawhîd i och med att de redan kan det…

Svar: Låt oss fråga honom om Tawhîd. Låt oss fråga personen som säger att folket redan har kunskap om Tawhîd. Vad är Tawhîd? Vilka typer består den av? Vad nollställer den och vilka är dess motsatser? Låt honom förklara det för oss. Han själv vet inte vad Tawhîd är för något. Kan man inte en sak vill man inte ha den heller. Om han hade vetat vad Tawhîd är, skulle han även känt till dess värde och människornas behov av det.